Làm thế nào để mua hàng

Làm sao để tôi mua hàng bên bạn ?

Chào bạn,

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi.
Chúng tôi chọn Avangate làm đối tác cung cấp dịch vụ thanh toán.
Để mua hàng bạn có thể thực hiện các bước như sau:

  • Truy cập vào trang https://atomisystems.com/pricing/.
  • Chọn sản phẩm phù hợp và chọn Buy Now.
  • Lựa chọn số lượng cần mua, phương thức thanh toán và làm theo các bước được hướng dẫn.

Xin vui lòng liên hệ lại nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào khác. Bạn cũng có thể gửi email đến chúng tôi tại địa chỉ sales@atomisystems.com

Regards,

1 Like