Generating SCORM package error

Problem:
Generating SCORM package error
Could not set dependancy. Resource id not found.

ActivePresenter Version:
7.1.0
OS:
Windows 7
Notes:
This is now happening when I try to generate a package on one project only.

Copying all the content into a new project seem to work

Hi,

It looks like a resource Id mismatch issue.
I’m glad that the issue was resolved but please feel free to send us a short sample project if you happen to encounter the issue again.

Best Regards,

Hello,
I come across a similar issue: “Generating SCORM package error” (no other info provided).
Copying content to a new project does not help.
Same situation regardless of whether I choose SCORM 2004 or SCORM 1.2.
Please assist in solving it.
Best,
Katarzyna

Same problem here!!!
Regards,
Vika

Hi,

There are 2 reasons that may cause the problem:

  • The file location is too long and exceeds the Windows limit. Can you please put it into a shorter path to see if the issue happens or not (for example \abc\project_name.approj)?

  • Maybe an object is missing a resource (audio or video). Please check it again. Or you can send us your project having the issue and its external data folder PROJECT_FILE_files (if any) to support@atomisystems.com so we can take a look at?

Regards,
Tuyen

screenshot_1624346765
Tôi bị lỗi như vầy nên tôi nghĩ không phải do tên file

Chào Khánh Linh,

Khi video hoặc audio lớn hơn 50MB, ActivePresenter sẽ tự động tạo một folder mới có tên là PROJECT_FILE_files để chứa tài nguyên, và folder này nằm trong cùng thư mục với project.

Nếu bạn copy, di chuyển hay đổi tên project, bạn cũng cần làm tương tự (copy, di chuyển, đổi tên) đối với folder này.

Trân trọng,
Tuyên

screenshot_1624346765
Tôi bị lỗi như đề tài, tôi nghĩ không phải tệp tên

Bạn có thể đưa ra phương án giúp tôi được không
Tôi cảm ơn bạn nhiều

Chào Khánh Linh,

Như đã nói ở trên, nếu bạn copy, di chuyển, đổi tên project (ccps 14.5.approj) thì phải làm tương tự (copy, di chuyển, đổi tên) với folder chứa tài nguyên (ccps 14.5_files) để khắc phục lỗi thiếu tài nguyên trên. Folder này nằm trong cùng thư mục với project.
image

Trân trọng,

Tôi đã thử nhưng không được
Tôi không biết lỗi ở đâu. Bởi tôi còn rất nhiều dự án khác cùng trong ổ lưu trữ.
Bạn có video hướng dẫn không?
screenshot_1624351771

Tôi thực sự rất cần dữ liệu đó nên bạn giúp tôi với nhé.

Chào Khánh Linh,

Tôi lấy project Tiền tệ buổi đầu và folder tài nguyên Tiền tệ buổi đầu_files làm ví dụ.

Thứ nhất, bạn không nên đặt project vào bên trong folder tài nguyên. Bạn nên di chuyển project ra bên ngoài folder như ảnh sau:
image
Thứ hai, trong folder tài nguyên Tiền tệ buổi đầu_files, bạn có thấy bất kỳ audio hoặc video nào trong đó không?
Nếu không thì có thể bạn đã vô tình xóa đi. Bạn có thể vào Recycle bin (Thùng rác) để khôi phục chúng. Tên của tài nguyên video/audio được hiển thị trên đường dẫn trong cửa sổ ActivePresenter Warning khi bạn mở project.
Nếu không tìm thấy tài nguyên đã xóa trong Recycle bin thì không còn cách nào để khôi phục tài nguyên nữa.

Trân trọng,
Tuyên

Tôi cảm ơn bạn rất nhiều. Tệp của tôi vẫn chạy bình thường, không có âm thanh và hình ảnh thôi. Chắc do tôi vô tình xóa đi mất rồi nên không thể khôi phục lại nữa.